Om föreningen

Föreningen Kalix Pistolskyttar – Skyttesport

Kalix pistolskyttar bildades 1995 och har ca 50 medlemmar.
Klubben bedriver tränings och tävlingsverksamhet med handvapen, både luft och krut cal. 22
till cal.455.
Skyttegrenarna som vi utövar är precision, fältskytte, militär snabbmatch, sportskytte i form
av sportpistol, grovpistol och standardpistol.

OBS! Medlemskap i föreningen kräver ansökan och godkännande av styrelse! Det räcker alltså ej att bara betala in en avgift för att bli medlem!

Är du intresserad av att börja med pistolskytte? fyll då i nedanstående intresseanmälan och skicka in till oss! OBS! är du under 18 år krävs även målsmans underskrift!

Antagna medlemmar betalar sin avgift via bankgironummer 5833-5241

Krutskyttar 700:-

Luftpistol 250:-

Obs! Ange ditt namn vid betalning!

Föreningsintyg söker du genom att fylla i en ansökan enligt nedanstående exempel och maila till föreningen, glöm inte att läsa anvisningarna som finns på sista sidan!