WhatsApp

Medlemsgrupp för Kalix Pistolskyttar finns tillgänglig. Medlemmar i föreningen skickar sitt mobilnummer och namn till kalixps@gmail.com och anger att man vill bli tillagd i WhatsApp-gruppen. Appen måste naturligtvis också installeras på telefonen för att detta ska vara möjligt. Den här appen är en bra kommunikationskanal för att få aktuell information snabbt.

Skjutbanan på Vitheden

Alla som använder vår skjutbana på Vitheden ska städa upp efter sig, bland annat plocka upp tomhylsor som inte ska återanvändas (efter bästa förmåga), plocka upp skräp och måltavlor. Om soptunnan är full, så tar ni med ert skräp och kastar det på en av kommunen anvisad plats. Man ska även variera skjutplats mot vallen …